vrijdag 4 november 2016

Bedrijfsrecherche - Bedrijfsfraude

Wereldwijd zorgt bedrijfsfraude voor een kostenpost van bijna 6% van alle zakelijke uitgaven. Het gaat daarbij om vele miljarden euro's.

Als de energie- of huurrekening plotseling met 6% stijgt, wil het management direct weten waarom. Fraude wordt vaak niet als kostenpost gezien en krijgt die aandacht daarom gek genoeg niet. Jammer, want door bedrijfsfraude aan te pakken kunt u flink op uw kosten besparen.

De Stichting van de Arbeid ontwikkelde een Gedragscode klokkenluiders die zowel werkgevers als werknemers een handleiding biedt in moeilijke tijden. Hoe eerder u op de hoogte bent van de misstanden, hoe beter.

U kunt dan maatregelen nemen en het klokkenluiden voorkomen. Daarnaast is het verstandig om voorzieningen voor uw personeel te treffen in de vorm van een vertrouwenspersoon of een eigen procedureregeling rond klokkenluiden in uw personeelsgids.

Adverteerders Indien u via de Website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.

Deze fouten kan u nochtans vermijden. Hoe? Door beroep te doen op ons ervaren team van specialisten. Vanaf het begin assisteren we u, rekening houdend met uw prioriteiten. We treffen de juiste maatregelen op het juiste moment.

En dit met eerbiediging van alle juridische gevoeligheden. Zo vermijdt u onaangename verrassingen bij een eventuele procedure voor de rechtbank.

Vrij snel middels een (telefonisch) intakegesprek kunnen wij u een indicatie geven van de benodigde en geoorloofde onderzoeksmethoden, de duur van het onderzoek en de verwachte uitkomsten.

Na afloop van de onderzoeken overhandigen wij aan de opdrachtgever alle verzamelde data, opgevraagde gegevens, video en fotomateriaal. Wij houden deze data ook vijf jaar in het onderzoeksdossier.


U heeft altijd het recht om de persoonlijke informatie die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonlijke data aanvragen door een e-mail te sturen naar info@.

Zet Request personal information” in het onderwerp veld en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat we kunnen voorkomen dat individuen zonder autorisatie bij uw persoonlijke informatie kunnen komen.

Met betrekking tot het personeel blijft een controle voorafgaand aan een dienstbetrekking uitermate belangrijk om bedrijfsfraude in uw bedrijf te voorkomen.

Veelal is het, bijvoorbeeld om financiƫle en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden!

Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures voor fraudebestrijding, maar ook de naleving hiervan.